CẢM BIẾN TẢI TRỌNG – LOADCELL

Cảm cảm biến tải trọng hay còn gọi là cảm biến lực, là một loại thiết bị cân điện tử. Loadcell được lắp dưới cầu  cân ô tô, cân xe tải điện tử để đo trọng lượng của xe tải. Tín hiệu của loadcell được chuyền về bộ chỉ thị cân điện tử. Nhìn vào số hiển thị trên đầu cân điện tử, người dùng biết được trọng lượng của xe ô tô tải.

Loadcell có nhiều kiểu khác nhau, kiểu trụ, kiểu cầu bi, kiểu thanh. Mỗi kiểu loadcell  có ưu và nhược điểm riêng và được dùng cho nhiều loại cân điện tử.

View: 12 24 ALL