Danh sách khách hàng lắp lò sấy tiêu biểu
STT KHÁCH HÀNG
 
ĐỊA CHỈ TRỌNG LƯỢNG
1  DN Minh Tâm

( 01 chiếc )

 Đông Anh – Hà Nội  20 tấn / lò
2  DN Minh Sơn

( 02 chiếc )

 Kỳ Sơn – Hòa Bình   20 tấn / lò
3  DN Tân Hương

( 02 chiếc )

 Kỳ Sơn – Hòa Bình   20 tấn / lò
4  DN Long Xuân

( 02 chiếc )

 Kỳ Sơn – Hòa Bình   20 tấn / lò
5  DN Hải Hiền

( 01 chiếc )

 Kỳ Sơn – Hòa Bình   40 tấn / lò
6  DN Đức Lâm

( 01 chiếc )

 Cảng Hòa Bình   40 tấn / lò
7  DN A.Dơ

( 01 chiếc )

  Ba Khen – Mộc Châu   20 tấn / lò
8  DN Đức Thường

( 01 chiếc )

  Mộc Châu – Sơn La   25 tấn / lò
9  DN Đa Thụy

( 01 chiếc )

 Cò Nòi – Sơn La  25 tấn / lò
10  DN Lưu Hường

( 01 chiếc )

 Chiềng Sinh – Sơn La   25 tấn / lò
11  DN Nga Sửu

( 03 chiếc )

 Cò Nòi – Sơn La   35 tấn / lò
12  DN Đông Hương

( 02 chiếc )

 Chiềng Sinh – Sơn La   20 tấn / lò
13  DN Thành Lan

( 01 chiếc )

 Chiềng Sinh – Sơn La   30 tấn / lò
14  DN Chiến Quý

( 01 chiếc )

 Ngã ba Mai Sơn – Sơn La   40 tấn / lò
15  DN Hùng Hà

( 02 chiếc )

 Ngã ba Mai Sơn – Sơn La   25 tấn / lò
16  DN Trung Quyên

( 01 chiếc )

 Chiềng Sinh – Sơn La   25 tấn / lò
17  DN Thuật The

( 01 chiếc )

 Ngã ba Mai Sơn – Sơn La   30 tấn / lò
18  DN Long Vân

( 01 chiếc )

 Ngã ba Mai Sơn – Sơn La   40 tấn / lò
19  DN Chung Ngọc
( 01 chiếc )
 Thuận Châu – Sơn La  35 tấn / lò
20  DN Hoa Sơn

( 01 chiếc )

  Mường La – Sơn La  35 tấn / lò
21  DN Ngừng Bội

( 01 chiếc )

  Sông Mã – Sơn La   35 tấn / lò
22  DN Khánh Bình

( 01 chiếc )

 Sông Mã – Sơn La   35 tấn / lò
23  DN Hải Hoa

( 01 chiếc )

  Sông Mã – Sơn La   40 tấn / lò
24  DN A Sáu

( 02 chiếc )

 Udomsay – Lào   20 tấn / lò
25  DN A Hưng

( 01 chiếc )

 Udomsay – Lào  25 tấn / lò
26  DN A Ninh

( 02 chiếc )

 UKhamSay – Lào   25 tấn / lò
27

 

 

 

 DN Trường Sơn

( 02 chiếc )

 

 Ukhamsay – Lào  25 tấn / lò