Quả cân chuẩn (M1) 1 kg, 5 kg, 20 kg

  • Vật liệu: Gang đúc
  • Cấp chính xác: M1
  • Trọng lượng: 1 kg, 5 kg, 20 kg
  • Sản phẩm đạt tiêu chuẩn ĐLVN
Danh mục:

Mô tả

Quả cân chuẩn 1 kg, 5 kg, 20 kg là dòng sản phẩm chuyên dụng phụ vụ cho việc hiệu chuẩn và kiểm định cân ô tô, cân điện tử các loại.
Quả cân chuẩn của chúng tôi được cấp giấy chứng nhận kiểm định đo lường Việt nam.