Quả cân chuẩn (M1) 20 kg, 500 kg

  • Vật liệu: Gang đúc
  • Cấp chính xác: M1
  • Trọng lượng: 5 kg, 20 kg, 500 kg
  • Sản phẩm đạt tiêu chuẩn ĐLVN
Danh mục:

Mô tả

Quả cân chuẩn 500kg là dòng sản phẩm chuyên dụng phụ vụ cho việc hiệu chuẩn và kiểm định cân ô tô…
Quả cân chuẩn 500kg của chúng tôi được cấp giấy chứng nhận kiểm định của Tổng Cục Tiêu chuẩn Đo Lường Chất Lượng Việt nam