PM cân ô tô

Phần mềm cân ô tô Miễn Phí Quang Minh 2017.

Hướng dẫn cài đặt PM cân ô tô miễn phí ngay khi khách có nhu cầu.

Phần mềm cân xe tải chuyên dùng quản lý dữ liệu các trạm cân xe tải điện tử, cân ô tô.

Phần mềm cân điện tử chạy trên win7

Word 2007 , DotNet 4.0 trở lên .

Win 7 : cài DotNet 4.0 – Cài word 2007 – chạy PM

  • Hướng dẫn cài đặt phần mềm cân xe tải: Mr Thắng 091 355 4789

Link download phần mềm trạm cân xe tải Quang Minh 2017  :

–  https://drive.google.com/open?id=0B6cgEi5rURMLa0RvcW1XUG9EMlU

………………………………………………………………………………………………………

Bộ DotNet 4.0 https://drive.google.com/open?id=0B6cgEi5rURMLVXNUUXJiVUkwVzA

……………………………………………………………………………………………………….

Unikey : https://drive.google.com/open?id=0B6cgEi5rURMLdm10MDhEWWRTSXM

………………………………………………………………………………………………………………….

Word  2007 : https://drive.google.com/open?id=0B6cgEi5rURMLUTlVYlJYYW9CYUk

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

Winrar : https://drive.google.com/open?id=0B6cgEi5rURMLRXVicEM5RnpYbzQ