Phần mềm cân xe tải miễn phí

 

Miến phí phần mềm cân xe tải, trạm cân ô tô điện tử. 

Hướng dẫn cài đặt phần mềm cân ô tô, trạm cân  điện tử ngay khi khách có nhu cầu.

Phần mềm trạm cân xe tải chuyên dùng quản lý dữ liệu các trạm cân điện tử, cân ô tô.

Phần mềm trạm  cân điện tử chạy trên win7

Word 2007 , DotNet 4.0 trở lên .

Win 7 : cài DotNet 4.0 – Cài word 2007 – chạy phần mềm trạm cân ô tô điện tử

  • Hướng dẫn cài đặt phần mềm cân ô tô: Mr Thắng 091 355 4789

Link download phần mềm trạm cân điện tử Quang Minh 2017.

–  https://drive.google.com/open?id=0B6cgEi5rURMLa0RvcW1XUG9EMlU