Phần mềm cân xe tải, trạm cân điện tử miễn phí 100%

 

Miến phí phần mềm cân xe tải, trạm cân điện tử. 

Hướng dẫn cài đặt phần mềm cân xe tải, cân ô tô, trạm cân điện tử ngay khi khách có nhu cầu.

Phần mềm trạm cân xe tải chuyên dùng quản lý dữ liệu các trạm cân điện tử, cân ô tô.

Phần mềm trạm  cân điện tử chạy trên win7

Word 2007 , DotNet 4.0 trở lên .

Win 7 : cài DotNet 4.0 – Cài word 2007 – chạy phần mềm trạm cân xe tải điện tử

  • Hướng dẫn cài đặt phần mềm cân ô tô xe tải: Mr Thắng 091 355 4789

Link download phần mềm trạm cân xe tải Quang Minh 2017.

–  https://drive.google.com/open?id=0B6cgEi5rURMLa0RvcW1XUG9EMlU

Miễn phí phần mềm cân ô tô Quang Minh 2017.

Hướng dẫn cài đặt PM cân ô tô ngay khi khách có nhu cầu.

Phần mềm cân ô tô chuyên dùng quản lý dữ liệu các trạm cân điện tử, cân ô tô.

Phần mềm cân điện tử chạy trên win7

Word 2007 , DotNet 4.0 trở lên .

Win 7 : cài DotNet 4.0 – Cài word 2007 – chạy PM

  • Hướng dẫn cài đặt phần mềm cân ô tô xe tải: Mr Thắng 091 355 4789

Link download phần mềm Cân ô tô xe tải Quang Minh 2017  :